cenefa-header-footer

Joan Casañas Guri

  El passat dia 9 d’aquest mes va morir, a l’edat de 84 anys,  en Joan Casañas  Guri, un dels membres de l’Agermanament de la primera època, amb activitat a Xile i després a Catalunya. Precisament l’any 1990 publicà, a Editorial Claret, un llibre fonamental per a la història del moviment, del qual anexem la … Read more

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 2020

El dissabte 27 de juny vam fer l’assemblea de forma telemàtica per la situació actual. Es van presentar i aprovar la Memòria d’activitats i el Balanç econòmic del 2019, així com els Objectius i Pressupost del 2020 i la composició de la nova Junta. Aquesta vegada també es va presentar i aprovar el Pla estratègic 2020-2025 … Read more

UNA MICA D’HISTÒRIA

Avui volem compartir amb tots vosaltres aquest documental dels concerts de QUILAPAYÚN a Barcelona l’any 1.974 i que van ser organitzats per AGERMANAMENT. Aquests dies en què la nostra entitat ha treballat el Pla estratègic pels propers cinc anys, és important recordar d’on venim i concretament del pes d’AGERMANANENT en els moviments socials a Catalunya ara … Read more