cenefa-header-footer
Previous
Next

Els nostres objectius

  • Donar suport i dur a terme accions de cooperació, a través de projectes i programes de desenvolupament sostenible.

  •  Sensibilitzar i conscienciar la societat catalana sobre els greus desequilibris Nord-Sud i les seves causes i efectes.