cenefa-header-footer
Previous slide
Next slide

Cooperatives de dones

Per erradicar la pobresa, posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible, Agermanament / ASAFRO desenvolupa el PAEF (Programme des Acivités Économiques des Femmes) amb grups de dones dels departaments de NYONG ET KELLE i SANAGA MARÍTIME, de les regions Centre i Litoral, respectivament. Actualment participen en aquest programa unes 500 dones de 71 associacions, distribuïdes en 9 zones.

Les associacions de dones proposen l’activitat econòmica a desenvolupar (majoritàriament camps de cultiu, però també petit comerç, cria d’animals o d’altres). Un cop aprovada la proposta s’assigna el crèdit que els permet iniciar el projecte. En el cas d’activitats agrícoles, es subministren també esqueixos i materials (carretons per al transport, molins per a la transformació de la mandioca…). Actualment hi ha 17 molins.

Quan l’activitat genera beneficis, es retorna el deute a ASAFRO i això permet continuar ampliant les beneficiàries i assegurant el funcionament de les cooperatives al marge del finançament exterior. 

Per promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida, aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones, ASAFRO inclou la formació dins del PAEF. Per a les associacions que comencen, s’han organitzat cursos d’animació i dinàmica de grups. Per a les associacions d’agricultura hi ha formació en: gestió d’explotacions agrícoles, comptabilitat, formació pràctica en tècniques agrícoles, comercialització i funcionament dels molins. I per a totes les associacions, s’ofereix la formació de gènere, lideratge femení i lluita contra la pobresa.

L’organització de les activitats productives de les dones a través d’aquestes associacions els permet augmentar el rendiment, millorar les condicions del treball i enfortir el desenvolupament personal. En última instància, l’activitat genera un clar impacte en la millora de les condicions de vida de les famílies de cadascuna de les dones i també en el seu entorn familiar.

Aquestes accions són una contribució al 1r, 2n, 4t i 5è Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030:

ODS 1: Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

Acció 2. Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions de cada estat.

Acció 4. Per a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

ODS 2: Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.

Acció 3. Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es d'aliments de petita escala, en particular les dones, [...] agricultors/es familiars, [...] mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats [...].

Acció 4. Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, [...] i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.

ODS 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Acció 6. Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.

ODS 5: aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.

Acció 5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.