cenefa-header-footer
Previous slide
Next slide

ASAFRO-CAMEROUN

La contrapart d’Agermanament sense Fronteres a Camerun és ASAFRO-Cameroun  (Agermanament sans Frontières-Cameroun). Es va fer l’assemblea constitutiva com a “Association des Amis d’Agermanament sans frontières” el 12 d’octubre de l’any 2000 a ESEKA, capital del departament de NYONG ET KELLE a la regió Centre. Com a contrapart gestiona i coordina tots els projectes de les regions Centre, Litoral i Sud.

L’equip d’ASAFRO el formen:

   • President: Charles Kooh
   • Director d’operacions: Bayiha
   • Coordinadora dels projectes de dones: Juliette Mbog
   • Comptable: Marie Louise Tchasem
   • Secretària: Josiane Emouck
   • Enginyer tècnic agrícola: Simon Yambtang
   • Enginyer tècnic agrícola: Leon Beme Lingui
   • Supervisor del PNDP: Jean Jacques Ndoung
   • Consultor del PNDP: Napoleon Emouck Mbock
   • Col·laboradora externa -economia agrícola-: Rebecca Djame

Adreça: B.P. 6847 Yaoundé (Camerun)
Adreça electrònica: asafrocameroun@yahoo.fr
Facebook: Cameroun ASAFRO
Fiche de présentation ASAFRO.

ASAFRO s’ha consolidan com a organització promotora del desenvolupament, treballant amb els PDL (Plans de Descentralització Local) i els PNDP (Plans Nacionals de Desenvolupament Participatiu), amb els quals el govern descentralitza la gestió del desenvolupament del Camerun i involucra de forma activa tots els actors, donant veu així a les poblacions locals.

PLA COMUNAL DE DESENVOLUPAMENT DE NYANON

-pendent de publicació-