cenefa-header-footer

Unitat de Transformació de Mandioca (UTM)

Per construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació, Agermanament / ASAFRO ha engegat la construcció d’una Unitat de Transformació de la Mandioca i altres  productes agrícoles a la localitat de Boga, al costat de BOUMNYEBEL, al departament de NYONG ET KELLE, de la regió Centre. La UTM disposarà d’una nau amb les màquines necessàries per a la transformació i d’un punt de venda dels productes.

La seva activitat té una estreta relació amb el PAEF (Programme des Activités Économiques des Femmes). Fins ara, la producció -principalment de mandioca- s’utilitzava per al consum familiar, i l’excedent es venia als mercats locals, sense transformar o amb una primera transformació en pasta de mandioca, elaborada amb el molí que s’ha subministrat a algunes associacions. Amb la UTM es recollirà la producció de les associacions no destinada al consum familiar i es transformarà ̶ en el cas de la mandioca ̶ en tapioca, cuscús, sèmola, farina, xips… 

També facilitarà la venda de la mandioca, els seus productes de transformació i d’altres productes agrícoles al mercat de BOUMNYEBEL, que és un dels principals mercats del Camerun, situat en una cruïlla molt important de carreteres; aquest fet també permet millorar l’arribada dels productes a zones comercials més allunyades, com ara les capitals Douala i Yaoundé. 

Aquestes accions són una contribució al 9è Objectiu de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030:

ODS 9: construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

Acció 2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte interior brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.

Acció 3: Augmentar l'accés de les petites indústries i altres empreses, en particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, incloent-hi els crèdits assequibles, i llur integració en les cadenes de valor i els mercats.