cenefa-header-footer
Previous slide
Next slide

Escoles Maternals (NYANON)

Per garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, Agermanament / ASAFRO estem compromesos amb el funcionament de l’Escola Maternal de LOG BIKOY (arrondissement de NYANON, del departament de SANAGA MARITIME, a la regió Litoral) des de l’any 1996. Al centre hi ha escolaritzats 70 nens i nenes d’entre 3 i 6 anys. L’equip el formen la directora, dues mestres, una infermera, una cuinera i una assistent.

El centre promou la formació, l’alimentació -amb l’àpat diari que es fa al servei de menjador- i la millora de la salut -amb el seguiment sanitari periòdic- dels infants. De forma indirecta promou també el benestar de la família, especialment de les mares, que poden fer les seves tasques laborals en la franja horària escolar, i dels germans, que poden fer les seves tasques educatives sense haver de vetllar pels més petits.

Per garantir la disponibilitat de l’aigua neta, s’ha construït un pou. Per garantir el sanejament i higiene adequats, el centre disposa de lavabos.

Amb aquesta escola maternal contribuïm al 4t i 6è Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030:

ODS 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Acció 2. Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.

ODS 6: garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.

Acció 2. Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i nenes, així com a les persones en situacions vulnerables.

Escola IMSHA (ESEKA)