cenefa-header-footer

Històric de projectes

CENTRE DE FORMACIÓ EN ARTS PLÀSTIQUES A MÀ - NI WOO

ÀMBIT: EDUCACIÓ (EXPRESSIÓ PLÀSTICA)
ANYS: 2010-2023
LOCALITAT: BOT MAKAK
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: professorat i alumnat de les escoles de primària i secundària
FINANÇADORS: Ajuntament de Matadepera, Ajuntament d’Artés, Ajuntament de La Bisbal d’Empordà

PROJECTED’una banda, promou la formació i sensibilització dels professors de les escoles de la zona perquè puguin introduir la ceràmica com a matèria educativa; de l’altra, promou el treball amb artesans i aprenents per tal d’aconseguir una producció artesanal de qualitat que permeti -a partir dels ingressos de la seva comercialització-, l’autofinançament del projecte i la creació de nous llocs de treball. Les arts plàstiques treballades són: ceràmica, dibuix, pintura, escultura, reciclatge i fabricació de paper. Periòdicament, es van fer curtes estades de voluntaris docents especialitzats en diferents arts. El centre està ubicat en un edifici dedicat a activitats culturals i lúdiques. Disposa d’un espai habilitat per a la formació i d’un taller de ceràmica amb forn de cocció que permet, paral·lelament, l’elaboració i venda de pa. El centre disposa també d’un habitatge per als masovers que tenen cura de les instal·lacions.

COLLEGE LE MAILLOUX

ÀMBIT: EDUCACIÓ
ANYS : 2011-2017
LOCALITAT: BOT MAKAK
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Alumnes d’ensenyament secundari de BOT MAKAK i pobles del voltant
FINANÇADORS: Agermanament de les Parròquies Bonanova i Bot Makak / Ajuntament de Salou
PROJECTE: Construcció de noves sales de classe, despatxos i serveis. Condicionament de les instal·lacions. Dotació de material pedagògic.​

PALMERES D’OLI DE PALMA

ÀMBIT: AGRICULTURA
ANYS : 2000-2016
LOCALITAT: vàries
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE i SANAGA MARITIME
REGIÓ: CENTRE I LITORAL
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: pagesos de les cooperatives i les seves famílies
FINANÇADORS: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 2017, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 2004 i 2006 i 2007, Ajuntament d’Esparreguera, Ajuntament de Granollers
PROJECTE: Els grups d’homes constituïts com a cooperatives – amb la coordinació de la nostra contrapart ASAFRO- van plantar camps comunitaris de palmeres, obtenint oli amb el premsat del seu fruit. L’oli es destina en part al consum familiar i es comercialitza, obtenint ingressos que en una petita part reverteixen a la cooperativa. L’oli de palma ha estat tradicionalment un producte molt valorat, cabdal en la cuina local i un recurs econòmic fonamental per a moltes comunitats.
Aquest programa ha permès disposar, a les famílies d’unes rendes fixes, i ha tingut un impacte clar en la millora de les seves condicions de vida. També ha permès que ASAFRO sigui un referent local en aquest tipus d’agricultura, que a dia d’avui continua mantenint-se i estenent-se, al marge del finançament exterior.

ESCOLA-INTERNAT

ÀMBIT: EDUCACIÓ
ANYS : 2008-2014
LOCALITAT : NGOVAYANG
DEPARTAMENT: OCEAN
REGIÓ: SUD
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Nenes pigmees de la zona de NGOVAYANG
FINANÇADORS: Fons propis
PROJECTE: Des dels inicis de la cooperació al Sud Camerun l’any 1963 hi ha vincles d’amistat amb aquesta regió entre les viles de LOLODORF i BIPINDI. En aquest indret hi ha poblats de pigmeus que, immersos en els grans canvis que hi ha a la zona, estan en risc de ser expulsats d’allò que era la seva vida nòmada de caçadors, mentre es queden al marge del desenvolupament de la regió.
El centre acull les alumnes en règim d’internat durant tot el curs escolar i imparteix formació bàsica i reforç escolar. Té per objectiu incorporar les nenes pigmees a l’educació i facilitar la seva integració social ja que en són el grup amb major risc d’exclusió i vetllar pels drets d’aquest grup humà des d’una voluntat de compromís de canvi col·lectiu i justícia.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC DE LA POBLACIÓ RURAL AL SUD-CAMERUN

ÀMBIT: AGRICULTURA I RAMADERIA
ANYS: 1999-2013
LOCALITAT: VÀRIES
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Pagesos i població en general del departament de NYONG ET KELLE
FINANÇADORS: ACCD, Obra social La Caixa, Universitat Rovira i Virgili i diversos ajuntaments a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
PROJECTE: Les plantacions de palmeres d’oli, els camps de conreu de productes d’horta i la cria de bestiar, constitueixen les activitats principals dels projectes a les zones rurals del sud Camerun. Aquest projecte va convertir la nostra contrapart ASAFRO en referent en la millora de les condicions de vida de les famílies dels GIC (Grup d’Iniciativa Comuna) on es va dur a terme. La creixent producció d’oli està repercutint molt positivament en les rendes que perceben les famílies i fa possible que els ingressos dels propis GIC assegurin llur continuïtat més enllà de les aportacions exteriors que, per l’actual crisi econòmica, cada vegada són més difícils d’obtenir.
Els plataners com a producte complementari per assegurar ingressos durant els cinc primers anys que les palmeres d’oli no produeixen, continua sent un dels punts importants del Projecte, així com els productes d’horta –fruites i verdures- pròpies de la zona i base de l’alimentació de la població.

PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

ÀMBIT: AGRICULTURA, RAMADERIA I EDUCACIÓ
ANYS : 2011-2013
LOCALITAT: NGOG MAPUBI
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAIS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Població del municipi de NGOG MAPUBI
FINANÇADORS: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya)
PROJECTE: La implementació de la descentralització al Camerun per part del govern volia oferir noves oportunitats per a les comunitats locals per promoure el seu desenvolupament socioeconòmic sense esperar que aquesta intervenció vingués de la capital. Amb aquesta finalitat, es van desenvolupar diverses polítiques per a la creació i implementació d’estructures econòmiques locals. Amb aquest PDL de NGOG MAPUBI es van construir sales de classe en una escola i camps de conreu i petites granges.

ESCOLA MATERNAL

ÀMBIT: EDUCACIÓ
ANYS: dècada del 2000
LOCALITAT: BOT MAKAK
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Infants de BOT MAKAK i mestres que treballen a l’escola
FINANÇADORS: Agermanament de les Parròquies Bonanova i Bot Makak
PROJECTE: Construcció de l’escola, dotació de mobiliari i material escolar.

REACCIONA

ÀMBIT: EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
ANYS : 2011-2013 (dos cursos escolars)
LOCALITAT: BARCELONA
PAÍS: CATALUNYA
BENEFICIARIS: Diferents instituts de Barcelona. El curs 17-18 Institut Francisco de Goya de Barcelona)
FINANÇADORS: Ajuntament de Barcelona
PROJECTE: La finalitat del projecte Reacciona és treballar la consciència social i la cultura de pau mitjançant la realització d’un curtmetratge per part dels alumnes. Els alumnes i professors opten per una temàtica, també escullen una ONG que hi tingui relació. Aquesta guia i fa un seguiment del fons del projecte, de tal manera que un cop el curtmetratge està finalitzat, la pròpia ONG pugui servir-se’n per a tasques d’informació i/o sensibilització. Aquest és el vídeo d’Agermanament.

PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

ÀMBIT: AGRICULTURA
ANYS: 2010
LOCALITAT: VÀRIES
DEPARTAMENT: NKAM
REGIÓ: LITORAL
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Pagesos i població en general del departament de NKAM
FINANÇADORS: Fons Català de Cooperació al desenvolupament
PROJECTE: La implementació de la descentralització al Camerun per part del govern volia oferir noves oportunitats per a les comunitats locals per promoure el seu desenvolupament socioeconòmic sense esperar que aquesta intervenció vingués de la capital. Amb aquesta finalitat, es van desenvolupar diverses polítiques per a la creació i implementació d’estructures econòmiques locals. Amb aquest PDL de NKAM es van fer camps de conreu.

PLADEP (EpD en el món del lleure)

ÀMBIT: EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
ANYS: 2010-2011
LOCALITAT: Figueres i Barcelona
PAÍS: CATALUNYA
BENEFICIARIS: Nens i nenes de grups d’esplai
FINANÇADORS: BCN SOLIDÀRIA, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya) i Ajuntament de Figueres.
PROJECTE: El projecte dotava als monitors de grups d’educació en el lleure dels coneixements necessaris per a desenvolupar amb les seves nenes i nens activitats que fomentaven la crítica i la responsabilitat envers les relacions Nord-Sud. El projecte pretenia un canvi en el comportament i actitud individuals i col·lectives dels participants que, a través de les seves accions posteriors, generava una transformació social al Nord, un canvi estructural i pràctic a la societat, que repercutia en la millora de les condicions de vida al Sud, l’objectiu últim del projecte.

PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

ÀMBIT: AGRICULTURA, EDUCACIÓ I SANITAT
ANYS : 2009-2011
LOCALITAT: ESEKA
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Població rural del municipi d’ESEKA
FINANÇADORS: Obra Social La Caixa
PROJECTE: La implementació de la descentralització al Camerun per part del govern volia oferir noves oportunitats per a les comunitats locals per promoure el seu desenvolupament socioeconòmic sense esperar que aquesta intervenció vingués de la capital. Amb aquesta finalitat, es van desenvolupar diverses polítiques per a la creació i implementació d’estructures econòmiques locals. Amb aquest PDL d’ESEKA es van construir sales de classe en una escola, es van fer camps de conreu i petites granges i un dispensari.

ÉCOLE SAINT THOMAS D’AQUIN

ÀMBIT: EDUCACIÓ 
ANYS: dècada del 2000
LOCALITAT: BOT MAKAK
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Nens i nenes de BOT MAKAK i mestres que treballen a l’escola
FINANÇADORS: Agermanament de les Parròquies Bonanova i Bot Makak, Agermanament amb l’Escola Pau Vila d’Esparreguera
PROJECTE: Rehabilitació de l’escola i construcció de noves aules. Renovació del mobiliari escolar. Material pedagògic.

SONGALA

ÀMBIT: TALLER TÈXTIL
ANYS: 2006-2010
LOCALITAT: DOUALA
DEPARTAMENT: WOURI
REGIÓ: LITORAL
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Noies que acaben l’ensenyament primari a Douala
FINANÇADORS: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
PROJECTE: El taller ubicat a la ciutat de Douala -la capital econòmica i la més gran del Camerun- té com a objectiu la creació de llocs de treball de costura, destinats especialment a col·lectius de joves en risc d’exclusió, amb dues línies de producció: roba per a vestir i per a la llar. Aquest ha estat l’únic projecte fet a ciutat.

INFOLINGUE

ÀMBIT: EDUCACIÓ
ANYS: 2003-2009
LOCALITAT: ESEKA
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Població d’ESEKA
FINANÇADORS: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
PROJECTE: Construcció d’un centre amb ordinadors i connexió a internet amb formació en tecnologies de la informació.

ALBERG JUVENIL

ÀMBIT: EDUCACIÓ
ANYS: 1999 i dècada 2000
LOCALITAT: BOT MAKAK
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Estudiants de la zona que van estudiar a BOT MAKAK
FINANÇADORS: Fundació Antoni Serra Santamans, Agermanament de les Parròquies Bonanova i Bot Makak, Col·legi d’aparelladors
PROJECTE: Construcció d’un alberg juvenil a l’antiga església del poble de BOT MAKAK. Aquest local acull també actualment el projecte A MÀ – NI WOO de formació en arts plàstiques. Pel que fa a l’alberg, disposa d’algunes habitacions així com sanejament. 

HOSPITAL

ÀMBIT: SANITAT
ANYS: 2007
LOCALITAT: BOT MAKAK
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Població de BOT MAKAK
FINANÇADORS: Ajuntament d’Esparreguera, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
PROJECTE: Construcció d’una sala d’operacions i dotació de material.

MI HOGAR

ÀMBIT: CENTRE PER A LA GENT GRAN
ANYS: dècada 2000
LOCALITAT: CALAMA
REGIÓ: LOA
PAÍS: XILE
BENEFICIARIS: persones grans i sense recursos de la localitat de Calama
FINANÇADORS: Fons propis, Generalitat de Catalunya
PROJECTE: Aquest centre acull i ofereix una llar a persones grans sense recursos ni família. Calama és la capital de la regió del Loa al Nord de Xile on la presència de les grans mines productores de coure fa que el cost de vida sigui molt alt i que resulti inabastable per a la majoria de la població local.

TEJIENDO MANQUEHUA

ÀMBIT: DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
ANYS: dècada 2000
LOCALITAT: MANQUEHUA
REGIÓ: COQUIMBO
PAÍS: XILE
BENEFICIARIS: població de Manquehua
FINANÇADORS: Fons propis, Fundación FPA, Generalitat de Catalunya
PROJECTE: El poble està en una zona rural del nord de Xile. La principal activitat és la petita agricultura i ramaderia de cabres i ovelles gairebé només per a l’autoconsum. No hi ha cap desenvolupament industrial. L’objectiu general del projecte és millorar la qualitat de vida i col·laborar en el desenvolupament del poble. Com a objectiu específic: capacitar les persones en l’ofici de l’elaboració de llanes i cuirs i en la confecció de vestits i accessoris 

HOSPITAL

ÀMBIT: SANITAT
ANYS: Intervencions puntuals a partir del 2000
LOCALITAT : NGOVAYANG
DEPARTAMENT: OCEAN
REGIÓ: SUD
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Població pigmea de la zona de NGOVAYANG
FINANÇADORS: Fons propis
PROJECTE: Dotació de material i reforç en el pagament de retribucions salarials del personal sanitari. 

PARADISIA

ÀMBIT: PISCICULTURA
ANYS: dècada 2000
LOCALITAT: BOT MAKAK
DEPARTAMENT: NYONG ET KELLE
REGIÓ: CENTRE
PAÍS: CAMERUN
BENEFICIARIS: Població de BOT MAKAK i municipis propers
FINANÇADORS: Fons propis
PROJECTE: Construcció d’una piscifactoria associada a una granja de pollastres i altres aus. Els peixos i aus es comercialitzen als mercats de la zona.

Per promoure l’expressió plàstica entesa com una part important del procés educatiu a les escoles, Agermanament / ASAFRO estem compromesos amb el centre de formació en arts plàstiques A mà-Ni woo al poble de BOT MAKAK, al departament de NYONG ET KELLE, des que l’any 2010 es va crear el centre.

D’una banda, promou la formació i sensibilització dels professors de les escoles de la zona perquè puguin introduir la ceràmica com a matèria educativa; de l’altra, promou el treball amb artesans i aprenents per tal d’aconseguir una producció artesanal de qualitat que permeti -a partir dels ingressos de la seva comercialització-, l’autofinançament del projecte i la creació de nous llocs de treball. A banda de la ceràmica, s’han anat introduint de forma integrada altres tècniques d’arts plàstiques, com el dibuix, la pintura, l’escultura, el reciclatge i la fabricació de paper. Periòdicament s’hi fan curtes estades de voluntaris docents especialitzats en diferents tècniques d’arts plàstiques.

El centre està ubicat en un edifici dedicat a activitats culturals i lúdiques. Disposa d’un espai habilitat per a la formació i d’un taller de ceràmica amb forn de cocció que permet, paral·lelament, l’elaboració i venda de pa. El centre disposa també d’un habitatge per als masovers que tenen cura de les instal·lacions. 

Amb aquest centre de formació en arts plàstiques contribuïm al 4t objectiu de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

Per promoure l’expressió plàstica entesa com una part important del procés educatiu a les escoles, Agermanament / ASAFRO estem compromesos amb el centre de formació en arts plàstiques A mà-Ni woo al poble de BOT MAKAK, al departament de NYONG ET KELLE, des que l’any 2010 es va crear el centre.

D’una banda, promou la formació i sensibilització dels professors de les escoles de la zona perquè puguin introduir la ceràmica com a matèria educativa; de l’altra, promou el treball amb artesans i aprenents per tal d’aconseguir una producció artesanal de qualitat que permeti -a partir dels ingressos de la seva comercialització-, l’autofinançament del projecte i la creació de nous llocs de treball. A banda de la ceràmica, s’han anat introduint de forma integrada altres tècniques d’arts plàstiques, com el dibuix, la pintura, l’escultura, el reciclatge i la fabricació de paper. Periòdicament s’hi fan curtes estades de voluntaris docents especialitzats en diferents tècniques d’arts plàstiques.

El centre està ubicat en un edifici dedicat a activitats culturals i lúdiques. Disposa d’un espai habilitat per a la formació i d’un taller de ceràmica amb forn de cocció que permet, paral·lelament, l’elaboració i venda de pa. El centre disposa també d’un habitatge per als masovers que tenen cura de les instal·lacions. 

Amb aquest centre de formació en arts plàstiques contribuïm al 4t objectiu de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030: