cenefa-header-footer
Previous slide
Next slide

Aigua neta i sanejament

Per garantir la disponibilitat de l’aigua, una gestió sostenible i una vida sana, i per promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats, Agermanament /ASAFRO construeix pous d’aigua neta per a la població dels departaments de NYONG ET KELLE (regió Centre), SANAGA MARITIME (regió Litoral) i OCEAN (regió Sud), on es duen a terme els programes d’activitats productives i d’educació.

Treballem amb els equips constructors locals per implantar noves fórmules per extreure aigua que s’adaptin millor a les necessitats de la població, que tinguin garantida la possibilitat de manteniment tècnic i que siguin econòmiques. També treballem en la formació de les persones que utilitzen els pous per tal que puguin resoldre els problemes tècnics i avaries. Cada pou té el seu “Comitè de gestió”, que vetlla per la cura, el bon ús i el manteniment del pou.

La manca d’aigua neta causa moltes malalties i mortalitat, especialment dels nens. Amb els pous es garanteix l’abastiment d’aigua neta i segura a prop de casa, per beure, cuinar, rentar la roba i per a la higiene personal, i estalvia llargs desplaçaments.

Treballem per contribuir al dret de totes les persones a disposar d’aigua neta i segura. A moltes zones del món, això encara no és possible i molts pobles del Camerun es troben en aquesta situació. 

Aquestes accions són una contribució al 3r i 6è Objectius de Desenvolupament Sostenible l’Agenda 2030:

ODS 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

Acció 3: Per a 2030 [...] combatre les malalties transmeses per l'aigua [...]

ODS 6: garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.

Acció 1: Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible per a totes les persones.
Acció 4: Per a 2030, augmentar substancialment l’eficient utilització dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d'aigua potable per tal de fer front a l'escassetat d'aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d'escassetat d'aigua.