cenefa-header-footer

Escola IMSHA (ESEKA)

Per garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, Agermanament / ASAFRO estem compromesos amb l’Escola IMSHA d’ESEKA, al departament de NYONG ET KELLE. Aquest projecte ha estat finançat entre l’any 1998 i 2018 per l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Castellar del Vallès, l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’Ajuntament de Pineda de Mar i Escola Emili Carles Tolrà de Castellar del Vallès, a més de fons propis. Actualment l’escola funciona de forma autònoma i segueix agermanada amb l’Escola Emili Carles Tolrà de Castellar del Vallès de la que rep material pedagògic, en part elaborat pels mateixos alumnes, i aportacions econòmiques puntuals i on fem tallers de sensibilització anualment a bona part de les aules així com a la festa de final de curs.

L’escola IMSHA, per a alumnes amb discapacitat auditiva, proporciona una formació específica i digna a aquest col·lectiu d’infants vulnerable i en risc d’exclusió. Molts dels alumnes que hi han passat han adquirit una formació funcional que els ha permès la seva autonomia i integració social i laboral, en la vida adulta.

A banda de consolidar el Projecte Pedagògic de Centre i consolidar el Programa de Salut, també s’ha promogut la formació del professorat en tècniques específiques de llenguatge i logopèdia per a desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives de l’alumnat sord.

El centre està ubicat en diferents edificis que inclouen: aules, despatx, habitacions per als alumnes en règim d’internat, taller de costura, cuina i menjador, lavabos i dutxes. L’espai exterior disposa d’un hort i un pou d’aigua neta.

Per garantir la disponibilitat de l’aigua neta, s’ha construït un pou. Per garantir el sanejament i higiene adequats, el centre disposa de lavabos.

Amb aquesta escola contribuïm al 4t i 6è Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030:mateixos

ODS 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Acció 2. Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.

ODS 6: garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.

Acció 2. Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i nenes, així com a les persones en situacions vulnerables.