cenefa-header-footer

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I OBJECTIUS

Missió

Agermanament sense Fronteres som una associació que promou la cooperació per al desenvolupament de col·lectius vulnerables en pro de la justícia global.

Visió

Volem ser una associació de referència en el territori català en la promoció de la cooperació per al desenvolupament a l’Àfrica subsahariana, especialment al Camerun. En aquest sentit, treballem per:

  • Oferir oportunitats per a transformar i millorar la vida de col·lectius vulnerables.
  • Impulsar la sensibilització, l’acció voluntària i la cultura de la solidaritat.
  • Generar confiança a la societat en la realització dels projectes de l’organització.

Valors

Agermanament sense Fronteres ens inspirem en un conjunt de valors a l’hora de planificar i desenvolupar la nostra activitat:

  • Transparència: Actuem amb responsabilitat i estem oberts a què la ciutadania tingui accés a la nostra activitat social i econòmica.
  • Participació: Establim processos participatius tant en la constitució dels òrgans de governança com en la presa de decisions sobre les activitats a desenvolupar.
  • Compromís: Som constants i rigorosos en treballar pels objectius que ens hem proposat.
  • Inclusió: Reconeixem la diversitat i treballem per la igualtat d’oportunitats entre totes les persones.

Objectius

  • Donar suport i dur a terme accions de cooperació, a través de projectes i programes de desenvolupament sostenible.
  • Sensibilitzar i conscienciar la societat catalana sobre els greus desequilibris Nord-Sud i les seves causes i efectes.