cenefa-header-footer
Previous
Next

Missió, visió i valors

Missió

Agermanament sense fronteres som una associació que promou la cooperació per al desenvolupament de col·lectius vulnerables en pro de la justícia global.

Visió

Volem ser una associació de referència en el territori català en la promoció de la cooperació per al desenvolupament a l’Àfrica subsahariana, especialment al Camerun. En aquest sentit treballem per:

  • Oferir oportunitats per a transformar i millorar la vida de col·lectius vulnerables.
  • Impulsar la sensibilització, l’acció voluntària i la cultura de la solidaritat.
  • Generar confiança a la societat en la realització dels projectes de l’organització.

Valors

Agermanament sense fronteres ens inspirem en un conjunt de valors a l’hora de planificar i desenvolupar la nostra activitat:

Transparència: Actuem amb responsabilitat i estem oberts a què la ciutadania tingui accés a la nostra activitat social i econòmica.

Participació: Establim processos participatius tant en la constitució dels òrgans de governança com en la presa de decisions sobre les activitats a desenvolupar.

Compromís: Som constants i rigorosos en treballar pels objectius que ens hem proposat.

Inclusió: Reconeixem la diversitat i treballem per la igualtat d’oportunitats entre totes les persones

Agermanament sense fronteres és fruit d’un moviment social format per persones que compartim una visió de la cooperació al desenvolupament basada en l’intercanvi de valors, en les relacions d’amistat i en el respecte per la identitat de cada poble.

La nostra idea bàsica sorgeix de la voluntat de buscar i fomentar les relacions entre els pobles, de manera harmònica i solidaria, perquè entre tots puguem aconseguir una situació de benestar amb les necessitats bàsiques satisfetes.

Una vida digna, participativa i sense imposicions ni colonialismes, amb possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu, sense cap mena de discriminacions.

Rebutgem i denunciem les injustícies, la xenofòbia, l’opressió de tot tipus, l’espoli… i treballem per un canvi social, per contribuir a transformar la societat tot criticant i oposant-nos a l’actual sistema de relacions internacionals que, injustament, crea i perpetua la pobresa i genera creixents desequilibris socials i econòmics. Lluitem per canviar-ho.

Entenem que una forma d’agermanar-nos amb els pobles del Sud és col·laborar i treballar conjuntament amb ells, contribuint al progrés i al desenvolupament humà integral de les persones individuals i col·lectives. Un desenvolupament entès en sentit ampli i no exclusivament en l’àmbit econòmic, de manera que permeti aconseguir una millor qualitat de vida per a aquells que més ho necessiten.

Els nostres objectius son: