cenefa-header-footer
Previous slide
Next slide

A mà–Ni woo (BOT MAKAK)

Per promoure l’expressió plàstica entesa com una part important del procés educatiu a les escoles, Agermanament / ASAFRO estem compromesos amb el centre de formació en arts plàstiques A mà-Ni woo al poble de BOT MAKAK, al departament de NYONG ET KELLE, des que l’any 2010 es va crear el centre.

D’una banda, promou la formació i sensibilització dels professors de les escoles de la zona perquè puguin introduir la ceràmica com a matèria educativa; de l’altra, promou el treball amb artesans i aprenents per tal d’aconseguir una producció artesanal de qualitat que permeti -a partir dels ingressos de la seva comercialització-, l’autofinançament del projecte i la creació de nous llocs de treball. A banda de la ceràmica, s’han anat introduint de forma integrada altres tècniques d’arts plàstiques, com el dibuix, la pintura, l’escultura, el reciclatge i la fabricació de paper. Periòdicament s’hi fan curtes estades de voluntaris docents especialitzats en diferents tècniques d’arts plàstiques.

El centre està ubicat en un edifici dedicat a activitats culturals i lúdiques. Disposa d’un espai habilitat per a la formació i d’un taller de ceràmica amb forn de cocció que permet, paral·lelament, l’elaboració i venda de pa. El centre disposa també d’un habitatge per als masovers que tenen cura de les instal·lacions. 

Amb aquest centre de formació en arts plàstiques contribuïm al 4t objectiu de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

ODS 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Acció 6. Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica