cenefa-header-footer
memòria 2019

MEMÒRIA 2019

Ja es pot consultar la memòria d’Agermanament sense fronteres 2019. Enguany es tracta d’una memòria que ha canviat de format per simbolitzar el nou Agermanament que mira cap al futur. Les dades de l’any 2019 mostren un creixement tant a nivell econòmic com d’activitats. Agermanament sense fronteres compta amb 15 delegacions, 247 socis, 50 voluntaris i treballa a 33 municipis de Catalunya. En relació als projectes desenvolupats es recull l’activitat del Programa d’Activitats Econòmiques de les Dones (PAEF), dels pous d’aigua neta, de la Unitat de Transformació de la Mandioca, i la tasca realitzada a les escoles maternals  i centres de formació i culturals. La memòria també presenta el balanç econòmic, que està en equilibri pressupostari. Agermanament agraeix a les entitats col·laboradores, socis i voluntaris el treball realitzat en pro de la Justícia Global. 

Comparteix l'entrada