cenefa-header-footer

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 2020

El dissabte 27 de juny vam fer l’assemblea de forma telemàtica per la situació actual. Es van presentar i aprovar la Memòria d’activitats i el Balanç econòmic del 2019, així com els Objectius i Pressupost del 2020 i la composició de la nova Junta. Aquesta vegada també es va presentar i aprovar el Pla estratègic 2020-2025 que s’ha estat treballant durant tot l’any.

 

Comparteix l'entrada