cenefa-header-footer

Petjada de carboni

La petjada de carboni és la quantitat total de gasos amb efecte d’hivernacle emesos per causa directa o indirecta de l’activitat humana sobre el medi ambient, i que incideixen en la crisi climàtica. Veiem com el 10% de la població mundial més rica és responsable de més de la meitat de les emissions de carboni. … Read more

FORMACIÓ DELS GRUPS DE DONES

Darrerament a Boumnyébel i Nyanon s’han fet dues sessions de formació a grups de dones sobre la gestió de residus, sota el títol “La fabricació de carbó actiu a partir de closques de coco”. L’objectiu de la formació tècnica consistia a demostrar que es poden generar ingressos a partir de la gestió i transformació de … Read more

FORMACIÓ SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS

Aquest curs va tenir quaranta-dos participants de totes les zones d’intervenció de la contrapart ASAFRO. Un 80% van ser dones i un 20% homes i van prendre el compromís de formar a les seves associacions respectives. A la part teòrica es van aclarir els conceptes de residu, matèria primera, reciclatge, biomassa… A la part pràctica … Read more