cenefa-header-footer

FORMACIÓ DELS GRUPS DE DONES

Darrerament a Boumnyébel i Nyanon s’han fet dues sessions de formació a grups de dones sobre la gestió de residus, sota el títol “La fabricació de carbó actiu a partir de closques de coco”. L’objectiu de la formació tècnica consistia a demostrar que es poden generar ingressos a partir de la gestió i transformació de residus domèstics, tot protegint el medi ambient. El curs de Boumnyébel va comptar amb una participació de 51 dones, i el de Nyanon amb 40. 

Comparteix l'entrada