cenefa-header-footer

FORMACIÓ SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS

Aquest curs va tenir quaranta-dos participants de totes les zones d’intervenció de la contrapart ASAFRO. Un 80% van ser dones i un 20% homes i van prendre el compromís de formar a les seves associacions respectives. A la part teòrica es van aclarir els conceptes de residu, matèria primera, reciclatge, biomassa… A la part pràctica es va obtenir carbó vegetal a partir de residus de canya seca. També es va explicar com aprofitar pells de coco per fer pinso d’aviram així com carbó actiu per a la filtració de l’aigua bruta.

Comparteix l'entrada