cenefa-header-footer

Petjada de carboni

La petjada de carboni és la quantitat total de gasos amb efecte d’hivernacle emesos per causa directa o indirecta de l’activitat humana sobre el medi ambient, i que incideixen en la crisi climàtica. Veiem com el 10% de la població mundial més rica és responsable de més de la meitat de les emissions de carboni. És vital acabar amb la desigualtat climàtica en les emissions del 2030, perquè tot i que el 50% de la població més pobre mantindrà la seva petjada de carboni molt per sota de la dels països més rics és qui en pateix més directament les conseqüències. Espanya té una petjada de carboni de 4,62 tones per càpita, mentre que el Camerun genera 0,36 tones, una taxa 12 vegades inferior que Espanya. 

Comparteix l'entrada