cenefa-header-footer

1960

Neix AGERMANAMENT a principis dels anys 60 a Barcelona, originalment dins del corrent progressista de l’Església catalana, en aquell període marcat pel Concili Vaticà II, com un moviment que buscava, a través del diàleg, la cooperació amb l’anomenat Tercer Món, concretant la seva activitat, en un principi, en la vinguda de joves camerunesos a Barcelona, … Read more

1958

Marxen el primers sacerdots de Barcelona cap a Antofagasta. Avui dia encara n’hi treballa algun.

1955

Un grup de seminaristes de Barcelona amb inquietud missionera creen una “Acadèmia Missional”, amb l’impuls entusiasta de mossèn Francesc Llopart. Va ser la idea original que més tard va donar lloc a Agermanament.