cenefa-header-footer

1960

Neix AGERMANAMENT a principis dels anys 60 a Barcelona, originalment dins del corrent progressista de l’Església catalana, en aquell període marcat pel Concili Vaticà II, com un moviment que buscava, a través del diàleg, la cooperació amb l’anomenat Tercer Món, concretant la seva activitat, en un principi, en la vinguda de joves camerunesos a Barcelona, en l’anada de sacerdots i laics a treballar com a voluntaris a Xile i al Camerun i en la sensibilització de la societat catalana envers la cooperació.