cenefa-header-footer

1958

Marxen el primers sacerdots de Barcelona cap a Antofagasta. Avui dia encara n’hi treballa algun.