cenefa-header-footer

1955

Un grup de seminaristes de Barcelona amb inquietud missionera creen una “Acadèmia Missional”, amb l’impuls entusiasta de mossèn Francesc Llopart. Va ser la idea original que més tard va donar lloc a Agermanament.