cenefa-header-footer

Revisió dels Estatuts d’Agermanament

Agermanament ha creat un grup de treball per portar a terme la revisió dels Estatuts de l’Entitat, atès que el redactat actual requereix l’actualització d’alguns aspectes, i cal fer una adaptació d’acord amb el Pla Estratègic 2020-2025, als nous avenços tecnològics, als canvis legislatius i els nous plantejaments d’Agermanament. L’objectiu és disposar de la nova versió … Read more

Tercer número de la revista Agermanament

A finals d’any va sortir publicat el tercer número de la revista Agermanament. En aquesta ocasió el reportatge central està dedicat a explicar com es treballa la cooperació a partir d’un projecte d’un Institut de Secundària. També hi ha una pàgina explicativa sobre la campanya de les bosses de cotó solidàries, l’apartat de notícies, i l’entrevista … Read more

Taller de transformació de cacau

La nostra contrapart ASAFRO ha organitzat dos tallers sobre la transformació de cacau dins del programa PAEF de suport a l’agricultura de les associacions de dones. El curs ha tingut una part teòrica i una part pràctica i ha estat impartida per Mme. Jabea Wadja Bertille Philomène, de la «Société de Transformation Alimentaire et du … Read more