cenefa-header-footer

Sensibilització i invitació dels grups de dones a la formació

Per tal que la formació que es fa a les cooperatives de dones sigui un èxit, cal una preparació prèvia important. Aquesta sensibilització i la invitació dels grups de dones a la formació és una de tes tasques de la coordinadora del projecte de la nostra contrapart ASAFRO, la Juliette Ngo Mbog. Un cop fetes les cartes les porta personalment als grups i els hi explica en què consistirà la formació, tant la part teòrica com la pràctica. Durant el mes passat es van fer aquestes tasques a les localitats de Ngog-Mapubi, Eséka-Nord, Nguibassal i Boumndjack.

2017.10_formation_2
2011.10_formation_1

Comparteix l'entrada