cenefa-header-footer

Revisió dels Estatuts d’Agermanament

Agermanament ha creat un grup de treball per portar a terme la revisió dels Estatuts de l’Entitat, atès que el redactat actual requereix l’actualització d’alguns aspectes, i cal fer una adaptació d’acord amb el Pla Estratègic 2020-2025, als nous avenços tecnològics, als canvis legislatius i els nous plantejaments d’Agermanament. L’objectiu és disposar de la nova versió abans de la propera Assemblea General, perquè es puguin debatre i aprovar en la mateixa Assemblea. 

Comparteix l'entrada