cenefa-header-footer

PROVES DE FUNCIONAMENT DE LA UTM

Per tal de posar en marxa el treball a la Unitat de Transformació de la Mandioca, el mes passat es van poder provar totes les màquines instal·lades. Per part dASAFRO van participar en aquesta jornada: l’enginyer encarregat de la construcció del centre, la coordinadora del programa PAEF, el director d’operacions i el president. I com a assessors, els fabricants de la maquinària i un professional de la transformació del tubercle de mandioca. Aquesta prova va permetre produir farina i pasta de mandioca i envasar-la. També es va valorar i modificar la ubicació en la cadena de transformació de les diferents màquines per millorar la funcionalitat.

Comparteix l'entrada