cenefa-header-footer

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL

Agermanament va aprovar a l’Assemblea del passat 20 de maig el Protocol per a la Prevenció i Abordatge de l’Assetjament Sexual i per Raó de Sexe. Fruit d’un procés que es va iniciar el novembre de 2020 quan es va signar el compromís amb Lafede.cat de tenir-lo enllestit abans de tres anys. La comissió formada per dues persones, una de la Junta i una adjunta, va ser la responsable de rebre una acurada formació durant els anys 2021 i 2022 a Lafede.cat per poder portar a terme la confecció del Protocol. A partir de l’aprovació s’ha iniciat el procés de desplegament que consisteix a informar a Lafede.cat de la seva aprovació i posada en marxa, fer una Declaració de Principis, fer divulgació a totes les delegacions, empreses col·laboradores i contraparts; crear la Comissió de Seguiment i Actuació, i proposar una data per fer formació al personal de la Junta i adjunt.

Comparteix l'entrada