cenefa-header-footer

Posicionament de la Federació D’ONG’S davant del Referèndum

Aquí presentem el text d’aquest posicionament, fruit del debat entre les entitats participants a la darrera Assemblea de la fede.cat celebrada el dia 10 del passat mes de juny. Reflecteix la línia històrica de la defensa, amb paraules i fets, de la democràcia i la pau com a eina per a l’exercici dels drets polítics i socials de les persones i les comunitats arreu.

Comparteix l'entrada