cenefa-header-footer

Les ONG acusen a CiU i ERC

Les ONG acusen a CiU i ERC de miopia política per no augmentar
el pressupost de cooperació internacional.

L’acord de pressupostos de CiU i ERC torna a marginar la cooperació internacional.
El pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació es manté en mínims històrics i
queda en 8,6 milions d’euros, ignorant la demanda de totes les coordinadores d’ONG
d’augmentar aquesta partida a un mínim de 15 milions. Nova decepció per al sector,
després que tant el Conseller Homs com els portaveu d’ERC reconeguessin,
a la compareixença del passat 19 de gener, que el pressupost era insuficient,
i que calia augmentar-lo.

Malgrat totes les promeses, i havent manifestat que el reconeixement internacional
de Catalunya és una prioritat, CiU i ERC tornen a marginar les polítiques
socials globals, és a dir, les de cooperació, pau i drets humans. El pressupost
aprovat de 8,6 milions d’euros per a l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, tot i un lleuger augment, situa la cooperació catalana en les
mateixes xifres de 2003, data de la creació de l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament
, i molt lluny dels 47 milions d’euros als que es va arribar en
l’època en què ERC gestionava aquesta àrea, l’any 2008.

Més enllà de la importància vital de la cooperació per a milions de persones, i de
l’oportunitat de relació i aprenentatge entre els pobles que suposa, el 2015 és un
any clau per a l’agenda de desenvolupament internacional. No només és l’Any
Europeu del Desenvolupament sinó que serà l’any de Beijing+20 i de la revisió dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni a Nacions Unides. Les organitzacions
catalanes entenen que si Catalunya vol posicionar-se al món i ser tinguda en
compte, cal fer passes decidides per estar a l’alçada, en un any ple de cites i
espais de debat sobre aquestes qüestions. Segons Míriam Acebillo, presidenta de
Lafede.cat, «aquesta decisió mostra una preocupant miopia política i una manca
de visió estratègica a curt i mig termini per part del Govern i ERC, que semblen no
comprendre el potencial de la cooperació en l’arena internacional, també en termes
d’internacionalització del procés que estem vivint».

Quan el mes de novembre el Govern va presentar la proposta de pressupostos
per al 2015, Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global, la Coordinadora d’ONGs
Solidàries de Girona, la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida,
la UGT i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ja van manifestar el seu desacord
al Consell de Cooperació. Durant més dos mesos els representants de les ONG han mantingut
reunions amb els diferents grups parlamentaris i han treballat per aconseguir uns pressupostos
més solidaris, que prioritzessin les polítiques socials locals i globals.

Malgrat el lleuger augment en polítiques socials a casa nostra, la presidenta de
Lafede.cat creu que l’acord pressupostari entre CiU i ERC està lluny de demostrar
que realment vulguin acabar amb les desigualtats, ni aquí, ni arreu. «El Govern
ens va demanar un vot de confiança amb el canvi de direcció a l’ACCD, i ara era el
moment de demostrar un canvi d’actitud. Fins quan hem d’esperar? Quin nou país
volem construir en realitat?».

Des de Lafede.cat recorden que el passat 19 de gener el Conseller Homs va dir
que estava en condicions de «poder acceptar disposar dels recursos necessaris
per desenvolupar el Pla director de cooperació». Míriam Acebillo diu però que
no són suficients: «sense un compromís pressupostari adequat i a llarg termini el
nou Pla director es convertirà en una bonica declaració d’intencions, impossible de
portar a terme, paper mullat que restarà credibilitat a l’acció exterior del govern.»

L’últim Eurobaròmetre presentat el passat 12 de gener pel Comissari de
Cooperació de la UE, Neven Mimica, segueix mostrant un alt suport de la
ciutadania espanyola a la política de cooperació. “Amb aquest pressupost només
dedicarem un euro per català a l’any a cooperació. Sabem que a Catalunya
el suport a aquestes polítiques és més alt que a la resta de l’Estat, i és molt
sorprenent que el Govern i ERC no es vulguin donar per assabentats”.

Comparteix l'entrada