cenefa-header-footer

FORMACIÓ EN COMPTABILITAT

Per millorar l’organització i informació financera de les associacions de dones del PAEF, s’ha fet el taller de comptabilitat en dues sessions, a Nyanon i a Boumnyebel. Les participants han tingut l’oportunitat d’aprendre a enregistrar els ingressos i despeses així com a fer el balanç de final d’any.
El mes de juliol està programada la formació de “Transformació de residus i fabricació de carbó actiu per potabilitzar l’aigua” i pel darrer trimestre la “Transformació i conservació de productes agrícoles: conservació de fruites, carn i peix fumats i transformació del cacau”.

Comparteix l'entrada