cenefa-header-footer

El Govern: preveu que l’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) acabi 2013 en el 0,19% del (PIB)

El Govern preveu que l’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) acabi 2013 en el 0,19% del Producte Interior Brut (PIB), una dècima menys del que s’havia anunciat quan es van presentar els pressupostos generals de l’Estat (PGE) per a aquest any, que l’havien situat en el 0,20%.
Segons les previsions del Ministeri d’Afers Exteriors, Espanya dedicarà enguany 1.940,88 milions d’euros a l’ajuda oficial al desenvolupament. D’ells, el 89,69% els aportarà l’Administració General de l’Estat, un 6,85% anirà de part de la cooperació autonòmica, un 2,99% serà cooperació local i un 0,47% l’aportaran les universitats.
Així consta en un informe, a què ha tingut accés Europa Press, tramès per la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament al Congrés dels Diputats. El document – ‘Comunicació 2013’ – proporciona les dades sobre l’execució del IV Pla Director de Cooperació al segon semestre d’aquest any.
Segons aquest document, el total d’ajuda oficial al desenvolupament per a 2013 no arribarà als 2.048.000 d’euros amb què es va dir que anava a explicar per a aquest any. Aquesta dada la va proporcionar el secretari d’Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica, Jesús Gracia, l’octubre de l’any passat, quan va anar al Congrés per presentar els pressupostos d’aquesta àrea per a 2013.
Llavors, Gracia va avançar la previsió del Govern que l’AOD descendís al 0,20% el 2013, per sota del 0,22% que va ocupar en els PIB el 2012. El pressupost per a cooperació descendeix cada any des que va arribar al seu màxim del 0,46% el 2009. El 2010, es va situar en el 0,43% i el 2011 va baixar fins el 0,29%.
Finalment, les dades del Ministeri d’Exteriors preveuen que l’AOD se situï en el 0,19% del PIB el 2013. Del total, 1.020,9 milions seran ajuda oficial al desenvolupament multilateral, d’ells la majoria (801600000 d’euros) contribucions a la Unió Europea gestionades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
De la resta, 674.450.000 d’euros seran ajuda oficial al desrarrollo bilateral neta, a través del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. Un terç, 264 milions, corresponen a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
Per regions geogràfiques, 487800000 d’euros tenen com a destinació Amèrica Llatina i 480400000, Àfrica subsahariana. El 26,55% del total va ser destinat a projectes per a infraestructures i serveis socials.
TANCAMENT D’OFICINES DE L’AECID L’informe remès a la Cambra Baixa també informa de com va el procés de posada de tancament d’oficines a l’exterior com a conseqüència de la reducció dels països objectiu de la cooperació espanyola que ha introduït el nou Pla Director.
En concret, el Pla Director 2013-2016 passa dels 50 països que figuraven en l’anterior als 23 en què se centrarà ara. Entre els països que desapareixen del focus estan Algèria, Afganistan, Síria, Tunísia, Egipte, Jordània, Iraq i Líban.
Exteriors està preparant “un pla de sortida responsable” de tots els països on la cooperació espanyola va a deixar de treballar de manera bilateral durant els propers quatre anys.
Segons ha informat ara el Ministeri d’Exteriors, el 2013 l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i per al Desenvolupament ja ha sortit de l’Argentina, Brasil, Xile, l’Iraq, Tunísia i la República Democràtica del Congo i s’han tancat els centres de formació de Bamako i Tànger. Els propers països dels quals se n’anirà l’AECID, aquest mateix any, seran Cambodja, Timor Oriental i Veneçuela.
Mentrestant, ja s’han començat a signar els nous acords amb els 23 països en els quals se centrarà Espanya aquests anys. Els ‘Marc d’Associació País’ serviran per “reorientar” els programes de la cooperació espanyola en aquest cicle, tenint en compte les prioritats del Pla director vigent.
Segons explica el document, ja s’han signat amb Perú, Filipines i Guatemala i està previst que en el segon semestre d’aquest any es faci amb Mauritània, Hondures, República Dominicana, Marroc, Moçambic, Níger, Senegal, Territoris Palestins, Equador i Cuba . Per 2014 quedaran Haití i Nicaragua, mentre que a Bolívia, Colòmbia, Etiòpia i El Salvador continuaran amb el marc d’associació vigent fins ara.

Comparteix l'entrada