cenefa-header-footer

Dia mundial de l’aigua

Per garantir una vida sana i combatre les malalties transmeses per l’aigua, Agermanament i la nostra contrapart ASAFRO, hem construit una cinquantena de pous que permeten disposar d’aigua neta.

Comparteix l'entrada