cenefa-header-footer

Desigualtat 1 – Igualtat d’oportunitats O

La immobilitat social i la condemna de la pobresa
La desigualtat es va desbocar a Espanya durant l’última crisi i no s’ha aconseguit controlar. El nostre país segueix sent el quart més desigual de la UE, i ni !ocupació ni la protecció social han aconseguit la reducció de la pobresa i la redistribució d’ingressos. La pobresa s’ha convertit en un parany del qual es fa complicat sortir. A més, a major desigualtat, la mobilitat social entre generacions és menor, i nens i nenes hereten en major grau tant la riquesa com la pobresa de les seves mares i pares, el que fa impossible que gaudeixin de drets i d’oportunitats en igualtat de condicions.
(Veure informe Intermon Oxfam)

Comparteix l'entrada