cenefa-header-footer

Comunitat oberta aquí i més enllà-Editorial

És cosa bona mirar de copsar la realitat viva, en aquest cas de la nostra associació. Hi ha diferències notables si comparem el present amb temps passats no gaire llunyans, fa uns quatre o cinc anys. Creiem en la conveniència de reflectir aquestes diferències i, juntament, discernir com ens ajuden a créixer sense perdre els trets substancials i les fites cap a on ens encaminem. Nou editorial

Comparteix l'entrada