cenefa-header-footer

Apunts finals-2

Solidaritat i cooperació des dels Ajuntaments

Massa sovint els mitjans de comunicació ens ofereixen imatge esgarrifoses de persones, moltes d’elles dones i nens, que intenten desesperadament fugir dels seus llocs d’origen i arribar, com sigui, a casa nostra, amb l’infortuni que molts paguen fins i tot amb la pròpia vida el preu d’aquest viatge. Massa sovint també assistim a l’espectacle vergonyós de veure com governs de molts països d’Europa els tanquen les portes i aixequen murs per tal d’impedir-los l’entrada a casa nostra. És ben ciar que no els interessa esbrinar si tenen solució les causes que provoquen la fugida de tantes persones, persones que anomenem eufemísticament refugiats, com si la semàntica pogués esborrar el dolor i l’angoixa que pateixen

Acceptem amb molta facilitat que la guerra, la fam, la violència extrema o la intolerància que es viuen en els seus països són inevitables, i que poca cosa hi podem fer nosaltres més enllà de pressionar els nostres governs per tal que no se’ls tanqui la porta i siguin acollits de la millor manera possible, d’acord amb el que són: persones humanes.
Per sort en la nostra societat hi ha ciutadans que no es limiten a fer el que fa la majoria i, per això, sense deixar de pressionar les institucions polítiques perquè posin fi a la guerra, la fam, la pobresa extrema, la violència, la intolerància…, actuen coordinadament en grups de treball i de cooperació que a vegades s’organitzen sobre una petita base territorial. N’és bon exemple el que hi ha darrere d’aquest llibre. La parròquia de Sant Pere de Roda juntament amb els municipis de Roda de Ter i les Masies de Roda es van agermanar amb el poblat de Bobog, al Camerun, després d’un treball previ de coneixement i acceptació mutus. Aquest treball fet en xarxa entre la parròquia, els ajuntaments. les escoles i un grup de voluntaris va permetre detectar quines eren les necessitats principals i més urgents de la localitat de Bobog i com i de quina manera podíem donar-hi resposta des d’aquí.
Fruit d’aquest agermanament s’ha pogut col·laborar materialment amb algunes de les necessitats de la gent dels poblats de Bobog, principalment en la construcció i posada en funcionament de l’escola maternal. Però. per tal d’anar més lluny i conèixer de primera mà les necessitats d’aquests poblats del Camerun un grup de persones en representació de l’Agermanament de la Parròquia, de Roda i les Masies va passar uns dies convivint amb la gent de Bobog. Aquest fet va permetre conèixer de primera mà les problemàtiques d’aquells poblats. que podríem resumir així: manca d’aigua potable, malalties com a conseqüència de la contaminació dels rius, desnutrició, atenció sanitària pública gairebé inexistent, dificultats per obtenir medicaments i vacunes, infraestructures escasses i mal conservades, entre tantes altres necessitats que, en conjunt, conformen un panorama desolador que va colpir fortament els representants de la delegació de l’Agermanament Roda-Bobog.

Paradoxalment, aquesta pobresa extrema i aquesta penúria I recursos materials que pateix la gent d’aquells poblats anaven acompanyades d’una riquesa en valors personals i col·lectius com ara l’acolliment, l’esperit de col·laboració, la jovialitat, la generositat. El contrast entre aquell món i el nostre és enorme, malgrat que tots, ells i nosaltres, som persones a les quals escalfa el mateix sol i que ens adormim sota els mateixos estels. En són bona mostra els vuit capítols escrits amb aquesta intenció.
A partir de l’estada que s’hi féu, l’Agermanament Roda-Bobog va prendre el compromís de demanar un nou suport econòmic a la nostra comunitat per portar a terme, ajudats per una associació que treballa de fa temps a la zona de Bobog. actuacions que els poblats necessiten amb urgència, com ara la construcció de pous d’aigua potable i crèdits per poder construir petites cooperatives agrícoles autosuficients.
Sovint l’ajuda econòmica en cooperació desperta malfiances, perquè hem vist que algunes vegades no arriba al seu destí. L’associació amb la qual treballem, Agermanament sense fronteres, és fiable del tot perquè podem controlar fil per randa els ajuts que sabem, a més a més, que responen clarament a les veritables necessitats de les comunitats a les quals s’adrecen. La veritable, riquesa dels pobles rau en la capacitat de la seva gent. que és capaç de veure les necessitats, de vegades molt importants pobles molt allunyats dels nostres i que es mobilitza per tal posar-hi remei. implicant en aquesta tasca el conjunt dels seus convilatans i les institucions dels nostres pobles. començant per la Parròquia i els Ajuntaments.

Des dels nostres Ajuntaments donem suport al treball que podem fer entre tots en aquest Agermanament, cadascú des de les seves possibilitats; un treball que ens dignifica com a persones i ens referma com a comunitat.

Albert Serra, alcalde de Roda de Ter
Ramon lsern, alcalde de les Masies de Roda

Extret del llibre Camerun. Negre sobre blanc Ramon Bufí-Ester Busquets. Editorial Diac 2016

Comparteix l'entrada