cenefa-header-footer

Agermanament sense fronteres: Associació d’utilitat pública

La conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha declarat d’UTILITAT PÚBLICA a la nostra entitat. A partir d’ara, procedirem a donar de baixa la Fundació, mantenint les avantatges fiscals per als socis i donants, alhora que simplificarem la gestió administrativa.
No és fàcil acomplir tots els requisits que la Generalitat demana per concedir la categoria d’Utilitat Pública, lo que demostra la bona salut d’Agermanament i la bona imatge que la nostra història projecta a l’exterior i de cara les institucions.

Comparteix l'entrada