cenefa-header-footer

AGERMANAMENT no para i les Delegacions tampoc

A l’agost AGERMANAMENT no para i les Delegacions continúen actives:

El proper dissabte 29, com cada any, Agermanament estarà present a la Festa Major de Matadepera amb una parada a la TAULA DE SOLIDARITAT des de les 11 del matí a la Plaça de Cal Baldiró i també a les 11 al Parc Pep Ventura amb els MOMENTS DEDICATS A LA MEDITACIÓ.
La Delegació d’Agermanament a Matadepera és l’encarregada d’organitzar i portar a la pràctica aquestes activitats. Gràcies Isabel, Tònia, Tomeu i resta de col.laboradors!.

Aquí podeu consultar el Programa

A les pags. 51-52-53 hi trobareu un magnífic article fet per la Tònia i signat per Agermanament amb el títol : ACOMPANYAR EL DINAMISME DE LES DONES CAMPEROLES. SUD CAMERUN i a la pag. 87 les activitats mencionades.

Qui es vulgui apropar a Matadepera serà ben rebut.

Comparteix l'entrada