cenefa-header-footer

1999

La presència a Catalunya es potencia amb l’adhesió i activa participació a la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, fundada l’any 1989, que l’any 2013 es fusiona amb les Federacions de pau i de drets humans, tot formant La Fede.cat.