cenefa-header-footer

1996

Es reprenen les activitats de cooperació amb Xile i Camerun, des de Barcelona, dins el marc d’una ONG: Agermanament sense Fronteres. Així es va aplegar gent nova i persones que ja havien format part del primer Agermanament, al Camerun, Xile i Catalunya, es van reprendre i formalitzar els contactes mantinguts per l’amistat i es van posar en marxa nous projectes de desenvolupament amb el suport de diversos grups i institucions catalanes, tots ells realitzats al Camerun, exceptuant algunes actuacions esporàdiques a Xile.