cenefa-header-footer

FORMACIÓ PER A MILLORAR LA PRODUCCIÓ DE MANDIOCA

Per tal d’impulsar la producció de mandioca i atendre la demanda que requerirà la planta de processament que s’està creant a Boumnyébel, ASAFRO ha organitzat un taller de formació sobre “Tècniques de producció i gestió de les malalties de la mandioca” dins el programa de les activitats de formació del programa PAEF (Activitats Econòmiques de les Associacions de Dones), amb l’objectiu de millorar la producció de mandioca.

El primer taller es va celebrar el 14 de juliol a Boumnyébel, amb un total de 45 participants, de 24 cooperatives diferents. El segon taller va tenir lloc el 28 de juliol a Nyanon, amb participants dels 18 grups de dones d’aquesta localitat així com alguns membres d’altres cooperatives d’homes i dones, amb un total de 40 persones.

Segons ASAFRO “La formació s’ha desenvolupat en un molt bon ambient i ha estat molt participativa, recollint les expectatives i preocupacions de les participants i intercanviant coneixements”. I afegeixen que “les intervencions públiques han estat nombroses i testimonien l’interès que tenen les participants per aquesta activitat,  que és la seva principal font d’ingressos”. ASAFRO farà un seguiment de l’aplicació de les recomanacions realitzades durant la formació.

Comparteix l'entrada