cenefa-header-footer
Caixes arxiu

ARXIU D’AGERMANAMENT

Un grup de sis voluntàries ha començat a catalogar l’arxiu històric d’Agermanament. El primer pas és enregistrar què hi ha a cada capsa: cartes, documents, pel·lícules, diapositives, butlletins, revistes, memòries, informes, gravacions… L’objectiu és conèixer què hi ha, endreçar-ho i conservar-ho correctament per a facilitar-ne la consulta. Pel que fa a les revistes, per exemple, hi ha exemplars des del número 1 que va sortir el març de 1961 i fins al darrer, el 152 del setembre de 1979. Hi ha monogràfics amb temes com: Treball sobre els emigrants de París, Balanç dels laics que són al Tercer Món, Xile vist pels escriptors xilens, Àfrica vista pels camerunesos, Convivència d’estudi sobre Amèrica Llatina…Divuit anys més tard, el 1997, es va publicar el número 0 de la segona època. Se’n publicaven entre dues i quatre per any i van ser 34 números fins a l’hivern de 2010. Aquest any ha sortit la primera revista de la 3a època. Finalment han començat les gestions per a fer arribar a la Biblioteca de Catalunya totes les revistes que falten al dipòsit.

Comparteix l'entrada